• ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสาขาสนเทศ, Marketing, PR
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปทางด้าน Digital Marketing
  • สามารถทำในงานด้าน Digital Marketing, Website

25-Jul-17

 

Applied
  • Marketing
  • Marketing online
  • สื่อสารการตลาด

22-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.