• ปฏิบัติงานด้านการตลาด งานขาย และดูแลลูกค้า
  • ปริญญาตรี
  • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม MS Office ได้

24-Oct-16

 

Applied
  • จัดกิจกรรมการตลาดตามแผนงาน
  • จัดทำงบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
  • ขับรถยนต์ได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ส่งเสริมการตลาดในระบบอินเตอร์เน็ต
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ออกแบบผลิตภัณฑ์
  • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.