• งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก
  • หญิง อายุ : 22-35 ปี
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

10 hours ago

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการขาย-การตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มียานพาหนะส่วนตัวและมีใบขับขี่
  • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.