• ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
  • ปฏิบัติงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

8 hours ago

 

Applied
  • ติดต่อหาลูกค้าตรวจสุขภาพ
  • เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้

27-Apr-17

 

Applied
  • ดูแล บริหาร Content ต่าง ๆ
  • เป็นผู้จัดส่งข้อมูล Internal PR สื่อสารภายในองค์กร
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทันสมัยให้กับองค์กร

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.