• เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (สัญชาติไทยเท่านั้น)
  • มีประสบการณ์ในสายงานด้านประชาสัมพันธ์
  • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.