• ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
  • ปฏิบัติงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

11 hours ago

 

Applied
  • ดูแลและบริหารสื่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Social Me
  • จัดทำ Clipping รายวัน เพื่อนำเสนอทีมผู้บริหาร
  • สรรหาสื่อฯ ต่าง ๆ ที่เหมาะสมมาสัมภาษณ์

11 hours ago

 

Applied
  • ติดต่อหาลูกค้าตรวจสุขภาพ
  • เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้

27-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.