• เพศ ชาย – หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

8 hours ago

 

Applied
  • วางแผน Online เพื่อเพิ่ม traffic ให้กับเวปไซต์
  • คิดแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่ม Engagement ในเฟสบุคIG
  • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.