• วางแผน Online เพื่อเพิ่ม traffic ให้กับเวปไซต์
  • คิดแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่ม Engagement ในเฟสบุคIG
  • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานลูกค้า
  • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

19-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.