• เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ดูเเลการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด

6 hours ago

 

Applied
  • จัดทำแผนการจัดกิจกรรมความรู้ทั้งภายในและภายนอก
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาบริหาร
  • มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ดูเเลการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด

13-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.