• หญิง อายุ18-30ปี ทุกสาขา การตลาด บัญชี
  • เกรดเฉลี่ย 2.75ขึ้นไปทุกสาขา บุคลิกภาพดี
  • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร กล้าแสดงออก Action

16-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 45 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ในด้านสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.