• ขายสินค้าหน้าร้าน จัดเก็บดูแลสินค้า ตรวจนับสินค้า
  • หาลูกค้าใหม่ๆ และติดตามการขาย
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดตัวสินค้า

24-May-17

 

Applied
  • สื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาด
  • ปวส. สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ขั้นตํ่า 1 ปี ในด้าน งานขาย

23-May-17

 

Applied
  • เทรดมาร์เกตติ้ง พนักงานส่งเสริมการตลาด ภาคเหนือ
  • Sales Support Traditional Trade Northern
  • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อการตลาด

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.