• เพศชาย อายุ 20-30 ปี
  • ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

10-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารตลาดสดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผู้จัดการตลาด (ตลาดสด)

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.