• เพศชาย/หญิง
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารตลาดสดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผู้จัดการตลาด (ตลาดสด)

26-Oct-16

 

Applied
  • อายุ 27--35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี - ป.โท ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป

26-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.