• บริหารทีมขายกำหนดยอดขาย
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี เน้นโปรแกรม Excel
 • วางแผน และกำหนดกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือสื่อสาร

19-Oct-16

 

Applied
 • degree or higher with sales & marketing
 • 10 years business experiences in pharmaceutical
 • Positive, Creative & Pro-active, Analytical

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การตลาด
 • มีความรู้ด้านการตลาด การสื่อสาร

10-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • pharmacy or medical sciences or marketing
 • 1-3 years relevant work experience
 • experience in aesthetic field

28-Sep-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.