• ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator ได้
 • มีความตั้งใจและอดทน

26-Jun-17

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด

26-Jun-17

 

Applied
 • Communicate with Asian & European clients
 • Follow up of PO & sales forecast
 • Development of products

23-Jun-17

THB25k - 35k /month

Applied
 • Providing pre-sales technical assistance
 • Providing training and producing support material
 • Analyzing costs and sales

23-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Providing pre-sales technical assistance
 • Providing training and producing support material
 • Analyzing costs and sales

21-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Good in English or TOEIC 700++
 • Can work in Saraburi
 • Communication Art, English, Journalism, Marketing

21-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.