• ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์สายงานขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • ทำเสนอราคา และสามารถปิดการขายได้

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.