• ปริญญาโท สาขาสื่อสารตรา
  • มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
  • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศ ชาย – หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.