• วางแผน Online เพื่อเพิ่ม traffic ให้กับเวปไซต์
 • คิดแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่ม Engagement ในเฟสบุคIG
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Oct-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานลูกค้า
 • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (สัญชาติไทยเท่านั้น)
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านประชาสัมพันธ์
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินกิจกรรมการขาย รวมถึงการเข้าพบลูกค้า
 • วางแผนงานการจัดงานของ Organizer ประจำปี
 • ประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 8 - 10

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.