• มีประสบการณ์ด้านการตลาด
  • ใช่สื่อด้านออนไลน์
  • ชอบการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้าน Trade Marketing
  • กำหนดกลยุทธ์และแผนการขาย

22-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.