• วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยต่างๆของตลาด
  • ควบคุมดูแลและพัฒนาทีมงานขายในประเทศและต่างประเทศ
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี

24-Mar-17

THB70k - 90k /month

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

20-Mar-17

 

Applied
  • Male / Female age above 25 years old
  • Bachelor degree in business, marketing
  • Leading monthly & seasonal marketing campaigns

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.