• เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
  • ประสบการณ์ด้านรวบรวมจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
  • ขยัน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.