• ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์โลก
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์การจัดทำงานวิจัย หรือ การวิเคราะห์

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • College Degree in Marketing/Statistics
 • Marketing Knowledge,Category Management
 • Good communication skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญา ตรี – ด้าน สถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ดูแลจัดทำ ประสานงาน การออกแบบโครงการคอนโด
 • สำรวจคู่แข่ง วิเคราะห์ ศึกษารายละเอียดโครงการคอนโด

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai national / degree in marketing, finance
 • 2 years’ experience in food retail business
 • Professional experience in feasibility

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Understand the category, brands, markets
 • Work actively and closely with brand team
 • deliver qualitative and quantitative research

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Leasing, Sales Manufacturing, Truck & Forklift
 • Construction Machine, IT Equipment
 • sales in UMW

21 hours ago

 

Applied
 • Marketing experience in online/ecommerce company
 • International online platform provider
 • Fast growing company in Asia

22 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Manage and supervise fieldwork team
 • Manage fieldwork budget
 • At least 2 years of fieldwork experience

19-Jul-17

 

Applied
 • Digital Strategy
 • Digital Planning
 • Online

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Background in Business, marketing
 • Understanding of Big Data, Data Analysis
 • Strategic Thinking with data paasionate

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in Market Intelligence Analyst
 • Provide competitive analysis on products,customers
 • Analyze quantitative data, trends&business perform

19-Jul-17

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Work experience in transportation industry
 • Plan marketing activities; enhance visibility

19-Jul-17

 

Applied
 • 5 years experience of planning marketing
 • Bachelor or Master’s degree in Marketing
 • Male or female, Thai nationality, age 28–40 years

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing strategies
 • Plan and organize marketing functions and ops
 • Digital marketing

19-Jul-17

 

Applied
 • Marketing Manager
 • Local Store Marketing
 • New Product Development

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Global Presence
 • Market leader in online industry
 • B2C Marketing experience

19-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • 7 years of experience in sales and/or marketing
 • THAI NATIONAL ONLY
 • Collaborate with and coordinate diverse teams

19-Jul-17

 

Applied
 • Global Presence
 • Market leader in FMCG
 • Marketing experience in FMCG industry

19-Jul-17

Base salary + high commission

Applied
 • Plan and develop site content, style and layout
 • Research, design, prototype new user experience
 • Develop and lead a variety of initiatives designed

19-Jul-17

 

Applied
 • Primary Intelligence
 • Quantitative Analysis
 • Project Management

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Clinical research associate
 • Clinical trial field experience
 • Help company grow

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Plan and manage SCB online content strategies
 • Evaluate content and campaign performance
 • Analyze both quantitative and qualitative research

19-Jul-17

 

Applied
 • Brand manager / Product manager
 • Brand Development/ New Product development
 • Retail or Consumer Business

18-Jul-17

 

Applied
 • Manage and improve lead generation campaigns
 • Monitor and report on effectiveness of marketing
 • Contribute product feature enhancement and support

18-Jul-17

 

Applied
 • Marketing / Business Planning / Trade Planning
 • Experience in FMCG, Retail, Advertising Agency
 • Location : BTS Nana

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Communication.
 • 2-5 years experienced in SEO Specialist.
 • Knowledge at HTML, CSS, Java script.

17-Jul-17

 

Applied
 • Plan, coordinate, implement and analyze research
 • Manage on-going consumer / market research
 • Become the “voice of the customer” within the org

17-Jul-17

Above THB120k /month

Applied
 • Conceptual Format Development
 • Project and Renovate Format Development
 • experience in retail business

16-Jul-17

 

Applied
 • Develop yearly channel marketing plan
 • Implement trade marketing plan
 • Six years experience in hypermarket

15-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Innovation
 • Partnership Management
 • Digital marketing Innovation

14-Jul-17

 

Applied
 • Market Analyst / Business Development
 • Building Materials
 • Work from home full time!

14-Jul-17

 

Applied
 • Exp. in Pharmaceutical Industry is advantage
 • Exp. in Marketing Research, Business Intelligent
 • Exp. in CRM support salesforce ability

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Relevant trade and investment experiences
 • Market research and project management
 • Competitive remuneration package

14-Jul-17

 

Applied
 • Degree in marketing, business, insurance
 • 8 years of working experience in Marketing
 • Fluent in English and interpersonal skill

14-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Economics
 • 5 years market research, business development
 • Good understanding of Thailand's business customs

14-Jul-17

 

Applied
 • To work for renowned Brand
 • Golden opportunity to fast tract the career
 • Dynamic work place

14-Jul-17

 

Applied
 • Work with clients to develop online media plan
 • Monitor ads to make sure they are running corectly
 • Provide analysis on media performance & execution

13-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage 3 teams, content, Seller
 • Initiate and drive strategic initiatives
 • Lead, coach, monitor team performance

12-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.