• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น

11 hours ago

 

Applied
  • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.