• ปริญญาโทหรือตรี สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • วางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

18-Jan-17

 

Applied
  • Bachelor’s degree or higher in Marketing
  • Thai Nationality, Age 25 – 35 year old
  • Experience in B2B marketing is preferable

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.