• ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

08-Dec-16

 

Applied
  • ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด/การขาย อย่างน้อย 1 ปี
  • ปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์

08-Dec-16

 

Applied
  • ทำการทดลองตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทฯ
  • จัดทำ Color Chart ,Accept,Reject ของสินค้า
  • มีความรู้ระบบ GMP,HACCP,BRC, กฏหมายอาหาร

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.