• เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

21-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 30-40
 • Bachelor Degree in marketing, logistic
 • Good command of English communication

20-Feb-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 20-45
 • 1-3 years working experiences in related fields
 • To plan company strategy

20-Feb-17

 

Applied
 • Excellent at strategic planning, target setting
 • Degree or higher in Economics, Business Management
 • Thai nationality only

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.