• ป.ตรี – โท สาขา สาขาวิศวกรรมเกษตร
 • ประสบการณ์ด้าน การตลาดและฐานข้อมูลการตลาด
 • มีความรู้ ทักษะการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

09-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 25-30
 • Bachelor's Degree in Marketing or any related
 • 2 - 5 years working experience in Sales and Market

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • •หญิง / ชาย ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 24- 30 ปี
 • •ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด,
 • การโรงแรม, คณะศิลปศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

06-Dec-16

 

Applied
 • Response for after marketing activities
 • Cooperate both of internal and external department
 • Bachelor degree field of Business Administration

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.