• เพศชาย - หญิง อายุ 30 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing communication
 • PR
 • corporate Marketing

26 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ , สถิติ
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

2 hours ago

 

Applied
 • Age 25-30 year old.
 • 3 years with strategic planning&digital marketing
 • Fluent English communication

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Survey the data about compensation & remuneration
 • consult client based on HRdata collected& analyzed
 • strong in research both qualitative & quatitative

10 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • วางกลยุทธ์การตลาดด้านออนไลน์
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์สภาพตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or MBA in Marketing Major.
 • At lease 3 years in marketing.
 • Able to work under pressure and to deadliness.

10 hours ago

 

Applied
 • Experience in CRM Marketing or Event Marketing
 • Experience in beauty or retail business is plus
 • Experience on data analysis tools and SAP BO BI

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced as market research is a must.
 • Experienced from pharmacuetical is a plus
 • Fluent English

10 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์ โดยใช้ผลการวิเคราะห์
 • วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของคู่แข่งองค์กร
 • มีไอเดีย พัฒนาแนวคิด สร้างแผนการทำงาน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyze seller portfolio & build model/simulation
 • Analyze & challenge performance of categories
 • Develop tools and reporting

10 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด วิเคราะห์และวิจัย
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • สามารถวิเคราะห์ Market Research
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 3 ปีขึ้นไป

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experiences within a marketing
 • Bachelor or Master Degree in Marketing
 • Communication Skill

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด วิจัยการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
 • ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางตรง - ทางอ้อม

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการขาย
 • ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ของร้านค้าต่างๆในพื้นที่

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree, an MBA is an advantage
 • Understand retail marketing fundamentals
 • Analyze & interpret market research

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Consumer Marketing for leading Health-FMCG brands
 • Handle Above-the-line & Below-the-line activities
 • 5-years experience in Product/Brand Marketing

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work in one of the most famous company
 • To experience in Japan's leading marketing
 • To gain marketing experience from a young age

10 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจ
 • ด้านยุทธศาสตร์ธุรกิจการลงทุนไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • ติดต่อ ประสานงาน เชื่อมโยงความร่วมมือด้านธุรกิจ

10 hours ago

 

Applied
 • Marketing experience in online/ecommerce company
 • International online platform provider
 • Fast growing company in Asia

10 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Using various data sets from various sources
 • Good problem solving skills
 • Good command of English & Excel

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Research, Marketing Analyst, Market
 • Cross functional project management
 • TOEIC 550

10 hours ago

 

Applied
 • Responsible on customer's acquisition campaign
 • Defines the goals, marketing strategy
 • Identify consumer opportunities

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • Develop and deliver ATL & BTL activities
 • Golden work location

10 hours ago

 

Applied
 • Secretary to MD
 • Executive secretary
 • Admin Manager

10 hours ago

 

Applied
 • To work for renowned Brand
 • Golden opportunity to fast tract the career
 • Dynamic work place

10 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย / ขายโครงการไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

10 hours ago

 

Applied
 • experience in agreement negotiation with foreigner
 • Degree in Business Administration, Marketing
 • Age 30 – 36 years old

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing: Brand, Planing, Communication (Overall)
 • Bachelor or higher in Marketing or related
 • 5 Years experience in full function of Marketing

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

16 hours ago

 

Applied
 • To manage overall of various products
 • To do marketing and strategic planning
 • To manage and handle subordinates

18 hours ago

 

Applied
 • Female age 28 - 35 years old with more or less
 • Visit customer, analyze situation
 • Maintain existing customer and find new customer

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age between 25-30 years old
 • Bachelor's degree or higher in Marketing
 • 3-5 years work experience in Marketing

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong in Marketing planning, data analysis
 • Retails business preferable.
 • Good team player,marketing analytic,sales forcast

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor’s Degree from any related field
 • Develop and manage top accounts in assigned
 • Good knowledge of market trends

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Consumer Insights
 • Research
 • Marketing research

20 hours ago

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณเเละคุณภาพ
 • วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้เเม่นยำ
 • มีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าบนสังคมออนไลน์

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Marketing
 • Excellent logical thinking, analytical
 • Comfortable working with numbers

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage online campaign
 • Monitor & report campaign performance
 • Knowledge of media technology platforms

24-May-17

 

Applied
 • research
 • marketing research
 • project management

24-May-17

 

Applied
 • Work on advertising media and market research
 • Communicate with customers and suppliers
 • Prepare reports and documents to customers

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing
 • Facebook advertising
 • E-Commerce

24-May-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Being responsible for overall aspects of marketing
 • Developing and operating annual marketing
 • Monitoring social media and website branding

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Consumer behaviors insights & tracking
 • 4-6 years relevant experience in FMCG research
 • Design consumer & trade research, quantitative

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Create, organize and monitor research panels
 • Assist in the development and organization
 • Improves proposal-writing results

24-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.