• ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
  • ปฏิบัติงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

7 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
  • มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ
  • ประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

7 hours ago

 

Applied
  • Fluent in English writing and speaking.
  • 5 years experience in planning and development.
  • หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.