• จบปริญญาตรีสาขาวิศวะเครื่องกล
 • วางแผนงานซ่อมบำรุง งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • บริหารกำลังคน และงบประมาณให้เป็นไปตามแผน

2 hours ago

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Managing the plant in the multinational companies
 • Willing to relocate to Songkla
 • MNC Company

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineer
 • Good English communication
 • Able to work at Hat Yai, Songkla

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Assists in the conduct of fire and emergency drill
 • In-depth knowledge of Manufacturing Management
 • Ensure the company follow with safety laws

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Design of Piping & Instrument
 • Bachelor/higher in Mechanical
 • 3-7 years experience, location: Hat-Tai

17-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.