• ปวช. ปวส. ปริญาตรี ทุกสาขา
  • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ถ้ามี)
  • ผ่านงานระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

23-Jan-17

 

Applied
  • maintenance and manufacturing and lubricants
  • machine , run efficiency, cost and plan
  • maintain , service standard and optima

20-Jan-17

 

Applied
  • Develop and maintenance machine
  • Jix fixture, automation concept PLC
  • 2 year's exp in maintenance & equipment fields

09-Jan-17

THB16k - 25k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.