• ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.