• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

20-Jul-17

 

Applied
  • Bachelor degree in related field
  • 3+ years’ experience in Bill of Material (BOM)
  • Familiar with Business Planning and Control

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
  • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

13-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.