• ประสบการณ์ตามสายงาน หรืองาน IE อย่างน้อย 3 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สามารถปฏิบัติงานพื้นที่ จ.นครนายก ได้

28-Apr-17

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • All aspects of engineering activities
  • All engineering projects, initiatives, & processe
  • Experience in electronics / semiconductor

04-Apr-17

 

Applied
  • Continuous Improvement Manager, CI
  • Six sigma, Black belt, Kaizen leader
  • lean manufacuring

03-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.