• ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีความรับผิดชอบ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.