• ควบคุมดูแลกระบวนการเชื่อมขึ้นรูปชิ้นส่วน,
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต

8 hours ago

 

Applied
 • เขียน Drawing เครื่องจักรที่ติดตั้ง
 • ปวส.สาขาเขียนแบบ/สาขาเทคนิคการผลิต
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป (วิศวกรรมกรรมอุตสาหการ,โลหะการ)
 • สามารถคอมพิวเตอร์ในการทำเอกสารรายงาน

8 hours ago

 

Applied
 • BOM Engineer
 • bill of material
 • product prototype

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age 21-30 years old
 • Degree in Electrical, Electronics Engineering
 • 0-3 years of experience in process engineer

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to improve expertise as electrical
 • Opportunity to work in stable company
 • Opportunity to have career path to be manager

19-Oct-16

 

Applied
 • program management, production process, schedule
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.