• เพศชาย อายุระหว่าง 22 -35 ปี
 • ปวส. ปริญญาตรี ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
 • มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ

36 mins ago

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในตำแหน่งหัวหน้าทีม
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน

36 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต,
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • วางแผนและจัดทำแผนการผลิตประจำวัน

36 mins ago

 

Applied
 • Cooperate with Project Management
 • Be a representative person from company
 • Following and tightening supplier PPAP

36 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Wire Cut, EDM, CAD fine
 • Engineering
 • Engineering Assistant

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า

37 mins ago

 

Applied
 • to play an important role to expand domestic
 • to work at leading paper manufacturer in Japan.
 • to work with familiar products.

37 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any relevant engineering field
 • Ability to learn quickly and work well with others
 • Document and monitor a repeatable process

38 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for production documentation, methods
 • Ensure cost prices are updated in the ERP system
 • Implement technical developments

38 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 years experiences in Electrical in Automotive
 • Good command of English
 • Knowledge of PLC & HMI programming experience, AB

39 mins ago

 

Applied
 • Exciting role within the heavy industry
 • Dynamic team with significant growth opportunities
 • Friendly and healthy work environment

39 mins ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • Male age over 37 year.
 • Experience in Leader shift at least 5 years.
 • Communicate in English.

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • production/supervision/working in shift experience
 • New graduated is welcome
 • Degree, preferably in Chemical Engineering

40 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree, age 25 years above
 • English communication skill is preferable
 • Good command of computer skill

41 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Electrical Engineer
 • Excellent understanding of manufacturing industria
 • Excellent understanding of Preventive Maintenance

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Plant manufacturing management background
 • Automotive manufacturing background
 • Control manufacturing and warehouse functions

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Development of PP compound materials
 • Provide technical services to customers
 • Support manufacturing in the commercialization

41 mins ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 10 years of relevant experience in automation
 • egree/Masters in Automation/Robotics/Mechatronics
 • THAI NATIONAL ONLY

41 mins ago

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of process related standards

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Latest technology in high-end electronics products

41 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineering,Mechanical
 • Experience in Fabrication, milling, CNC will be ad
 • Good communication skills in English.

23-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 Years up as production or engineering manager
 • Experience in Extrusion Blow Molding, Injection
 • Strong leadership skill

22-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female
 • 28 years old or up
 • Bachelor's degree in Production, Industrial

22-Apr-17

 

Applied
 • Male
 • Age 23-30 years old.
 • Bachelor's degree in Mechanical, Production

22-Apr-17

 

Applied
 • line design, Jig Fixture,project launch,prototyp
 • support productivity & quality improvement
 • knowledge Controlplan,PFMEA,Flowchart,SWI

22-Apr-17

 

Applied
 • 5 years experiences in production management.
 • Knowledge of ISO/TS 16949 is required.
 • Good in English Communication.

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Support implement new projects development
 • 5 Years in Project Engineering ,Project management
 • Good Communication English both writing and oral

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Female / Male. Age over 35 years old.
 • Bachelor degree in the Engineering Field.
 • Good command of spoken, read and written English

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • production
 • process
 • production supervisor

21-Apr-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male, age between 30 - 40 years old
 • Good command of English
 • At least 5 years experience in Mold in general

21-Apr-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male, age 28-35 years old.
 • Bachelor's degree in Engineering.
 • At least 3 years experience.

21-Apr-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Production control from chemical industry
 • Able to work as shift rotation
 • New plant setup, commissioning is a plus

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for assembly process on production
 • Supervise and control process with subordinates
 • Correspond and adjust for any issues and problems

21-Apr-17

 

Applied
 • Production Planning/Purchasing/Plastic part
 • Fast pace environment
 • Strong leadership with good English

21-Apr-17

 

Applied
 • Develop and maintain production system
 • Inventory control of WIP, Develop and control Work
 • Provide production plan and follow up

21-Apr-17

 

Applied
 • Ensuring all production outputs
 • Managing and controlling all production costs
 • Conducting investigations in a timely manner

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical or Industrial Engineering
 • transfer product & process
 • ISO13485, FDA, GMP

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Science/Engineering or Business admin
 • 3 years’ experience in electronics/automotive
 • Strong interpersonal and negotiation skills

21-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมงานหล่อหลอม
 • จบสาย โลหะการ อุตสาหกรรม เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอย่างน้อย 2 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering IE, ME or EE.
 • PC skill: SAP,CAD, Microsoft Office, Visio.
 • Support the Tool design team and all other involve

21-Apr-17

 

Applied
 • 3 years experience in Process and Production
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • knowledge in 5S, KAIZEN, Six Sigma, SPC, QC 7

21-Apr-17

 

Applied
 • Leading automotive parts manufacturer
 • Join a dynamic team with growth opportunities
 • Rayong based

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและจัดทำแผนการผลิตประจำวัน
 • ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานผลิต

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Collating and issuing CSDs for all contracts
 • Receiving & studying of ECNs

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • The Printing Engineer will report to the Printing
 • Being responsible for controlling, improving
 • Coordinating productivity, quality, machine

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.