• มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล การผลิตอย่างน้อย 10ปี
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา การบริหาร วิศวกรรม
  • เคยการบริหารจัดการโรงงานขนาดเล็ก

24-Mar-17

 

Applied
  • Regional Product Development Ceramics Bathroom
  • Casting Process
  • CAD Product Design Modeling Blocking

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
  • 10 yrs. exp working for industrial manufacturing
  • Expertise in overall manufacturing managerial
  • Excellent in English

13-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.