• เพศชาย อายุ ระหว่าง 28 - 40 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
  • มีความรู้และสนใจระบบ Lighting & Grounding

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.