• เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในด้านการขาย กับ โรงงานในนิคม

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ ระหว่าง 20 - 40 ปี
  • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรม
  • มีความรู้และสนใจระบบ Lighting & Grounding

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 20 - 35 ปี
  • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในด้านการขาย กับ โรงงานในนิคม

25-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.