• เคลียร์ Spec ที่เกี่ยวกับการออกแบบกับฝ่ายผลิต
  • สามารถคำนวนวงจรสตาร์ทมอเตอร์
  • ออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า รวมถึงการทำ Shop Drawing

23 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมกระบวนการผลิต

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.