• Bachelor’s Degree in Engineering
 • Experience minimum 5 years in QC, QA
 • Age 28 – 35 years old (Thai nationality only)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 10 years in manufacturing management.
 • Good Communication skills in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมด้านการการผลิต
 • มีประสบการณ์ในงานพิมพ์กล่องลูกฟูก

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถในการขับรถแบคโฮ/ รถแมคโคร
 • สามารถดูแลรักษาเครื่องจักร
 • ขึ้นสินค้าเพื่อการขนส่ง

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • experience in All Engineer over 15 years
 • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
 • Project Managment, Innovation for Manufacturing

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • experience in All Engineer over 15 years
 • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
 • Project Managment,Civil Engineering

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง,ช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

06-Dec-16

 

Applied
 • ปวช-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า
 • สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานโอลีน จังหวัดสมุทรสาคร

06-Dec-16

 

Applied
 • 3-5 Yrs experience in Electrical or Instrumental
 • Understanding in schematic diagrams, P&ID.
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้เรื่องกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์

05-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s in Engineering or related field
 • 3 years’ experience in Quality control
 • Problem solving, Root cause investigation skill

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 24-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ต้องการโอกาสในการแสดงผลงานเพื่อการเติบโตในหน้าที่

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.