• อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • วิศวกรด้านการผลิต

23-Jun-17

 

Applied

Project Engineer (3 units)

INTEQC Group

Bangkok Area - Samutsakorn

 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แมคคาทรอนิค
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร

23-Jun-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Aged between 40 – 50 years old
 • degree or higher in Chemical Engineering
 • Experiences using DCS program is advantageous

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 33-40 years old
 • Bachelor or Master degree in Mechanical
 • 8-10 years working experience of maintenance

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรวางแผนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพขบวนการผลิต
 • วุฒิการศึกษา :ปวส,ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachalor or Master Degree in Chemical Engineering
 • 1-3 yrs experience in dye / chemical manufacturing
 • Able to work in Mahachai Site (Samutsakorn)

22-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ทำงานกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักร
 • ประสบการณ์การบริหารจัดการวางแผนกระบวนการผลิต

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมระบบไฟฟ้าโรงงาน
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35

21-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

21-Jun-17

 

Applied
 • 7-10 yrs exp. in project management & controlling
 • Familiar with Process Safety Management (PSM)
 • Project management skill

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical and Electronic Engineering or similar
 • Execute PCBA failure analysis and problem solving
 • Electronic circuit and SMD components knowledge

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
 • สื่อภาษาอังกฤษ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ได้ดี

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 10 years in factory management exp.
 • Very hands-on, down to earth personality
 • Previous packaging or related field exp a plus

18-Jun-17

 

Applied
 • Bonus, Medical Insurance, Free Meal
 • Electric Office Appliance Manufacturing
 • Manager experience in Factory

17-Jun-17

 

Applied
 • ปวช. ( สาขาช่างกลโรงงาน / เทคนิคการผลิต)
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO 9001 / 14001 / OHS 1800
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

11-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.