• วางแผนและควบคุมการผลิต
 • จัดทำมาตรฐานการผลิต
 • วางผังสายการผลิต

12 hours ago

 

Applied
 • Engineers (ALL Levels) to work in Teparuk Plant
 • Bachelor or Master degree in Engineering
 • Fresh-Grads ARE WELCOME

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

12 hours ago

 

Applied
 • Manage SMT Production according to guidelines
 • Manage SMT lines to get a high performance
 • Control SMT lines to meet production plan

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female not over 30 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 2 Years up for experience in Quality Engineer

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

Quality Engineer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Industrial or Mechanical
 • Knowledge of Quality Management System, ISO
 • Good command of English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic Engineering
 • 3-5 years’ experience in manufacturing environment
 • Good command of English

12 hours ago

 

Applied
 • ME,EE,Material or Tooling Eng.
 • Jix & Fixture preparation
 • 5wk provident fund, fix bonus, group insurance

22-Apr-17

 

Applied
 • ME,IE,EE or Automation
 • Line layout process
 • 5wk, provident fund,fix bonus,group insurance

22-Apr-17

 

Applied
 • Very good in English literacy
 • Bachelor's degree or equivalent combination
 • Minimum of 5 years’ experience in engineering

22-Apr-17

 

Applied
 • Use 6sigma, LEAN
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Good in English communication

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Use 6sigma, LEAN
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Good in English communication

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To perform engineering in production process
 • Failure analyzed and prevention of production
 • Initiates and directs procedures

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied

Cost engineer

TTF (Thailand) Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Thai Nationality
 • Bachelor’s or Master’s degree in engineering
 • Affinity for automotive.

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • Thai Nationality
 • Affinity for automotive.

21-Apr-17

 

Applied
 • Experience 0-3 years in related field.
 • Degree in Electronic / Mechatronics / Mechanical
 • Can work at Samutprakarn area.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Age 38-48Yrs
 • Bachelor or Higher degree in Engineering
 • TPM Knowledge + Factory Systems requires

21-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุม Set Upเครื่อง CNC ให้สามารถใช้งานตามแผนงาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่อง CNC ให้ใช้งานได้ตามปกติ
 • ดูแล รักษา ซ่อมบํารุงตามแผนงานซ่อมบํารุง

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • At least 3-5 years in Engineering
 • Good command of English and Computer

20-Apr-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Minimum of 5 years engineering experience
 • Proven leadership capacity
 • PDM (SmarTeam) and ERP system experience

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical engineering
 • Good interpersonal, coordination skills and servic
 • At least 2-5 year experience in Sales role

20-Apr-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering and/or equivalent
 • Excellent command of English; Chinese is preferred
 • Experience at least 2 years in QA/QC

20-Apr-17

 

Applied
 • Knowledge of Six Sigma (Black Belt)
 • 2 years experience in Lean function, Food industry
 • Bachelor’s degree for Industrial Engineer

20-Apr-17

 

Applied
 • New project management experience
 • First tier automotive is a plus
 • Engineering background with very good English

20-Apr-17

 

Applied
 • Manufacturing management experience
 • Ability to lead and motivate subordinates
 • Good English communication skills

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • To control operate SMT machines
 • Average command of English

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics Engineering
 • Average command of English
 • Production duty for PCB assembly

20-Apr-17

 

Applied
 • Age 35-40 years old
 • Bachelor’s Degree in a related field.
 • At least 7 years QC/QA experience

20-Apr-17

 

Applied
 • Project management techniques
 • Risk assessment
 • Cost projections

20-Apr-17

 

Applied
 • Planning of packaging materials
 • Operated by the SAP and APO
 • Monthly monitor the stocks

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • Commissioning and Start-up Engineer , CSU
 • Experience in Project Management, Engineering

19-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
 • อายุ28-30ปี
 • มีประสบการณ์ห้องปฏิบัติการ

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical, Electrical
 • In charge of test program / tester
 • Understand measurement methods /technics

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Engineering or related field
 • 1-3 years in Control project, ISO System
 • Knowledge ISO/ TS16949

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Male only, Age between 40 - 45 years old
 • 5-10 yrs in Utility Management in Factory
 • Hold License of Professional Practice (กว.)

19-Apr-17

Above THB90k /month (negotiable)

Applied
 • Supervise production control & machine operation
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process and minimize resource

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Supervise production control & mold maintenance
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process and minimize resource

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ช่างปรับฉีดพลาสติก, ช่างเปลี่ยนแม่พิมพ์เครื่องฉีด
 • ปรับ-ฉีด, ตั้งค่าเครื่องฉีด, ดูแลเครื่องฉีดพลาสติก
 • เซตแม่พิมพ์งาน, ดูแลบำรุงรักษาแม่พิมพ์, ชิ้นส่วนรถ

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย (สัญชาติไทย) ,Thai nationality only
 • วางแผน ควบคุม ปรับแผนการผลิตประกอบงาน
 • ควบคุมพนักงาน อบรม ตรวจสอบ

19-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Production Managemen
 • 0-4 years' experience in production planning
 • Experience with SAP would be an advantage

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command in English
 • 5 - 8 years of experience in mechanical field
 • Location in Bang Plee province

19-Apr-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนงานของฝ่ายผลิตฝ่ายขึ้นรูปโลหะให้งานออกมาตามเ
 • พัฒนาและปรับปรุงงานฝ่ายขึ้นรูปโลหะ
 • างระเบียบและประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's of Industrial, Mechanical, Production
 • Experience and knowledge in QA or production
 • Able to drive car with Driving License

19-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, age 23-27 years old
 • Bachelor's in Mechanical, Electrical, IE
 • 1-3 years’ experience in production

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bill of material management skill & knowledge
 • English communication skill, TOEIC 450 up
 • Industrial, production control, logistics engineer

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • To work in long history Japanese company
 • To work for a challenging manufacturing company
 • Develop detailed design drawings and specification

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical, Electrical
 • In charge of test program / tester
 • Understand measurement methods /technics

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male, age 20 - 35 years old
 • Diploma in Electrical, Refrigeration or related
 • Have service mind and team player

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.