• บริหารด้านการผลิต ความปลอดภัย
  • เพศชายอายุ 28-40 ปี
  • ประสบการณ์ ด้านโรงงาน อย่างน้อย 4 ปี

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.