• ปริญญาตรี เทคโนโลยีอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเข้ากะได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบควาบคุมคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

19-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.