• บริหาร จัดการงานในฝ่ายผลิต
  • กำหนดกลยุทธ์การทำงานของฝ่ายผลิต
  • หาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพ

25-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.