• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,Logistic Management
  • มีประสบการณ์ หรือความรู้ทางด้านระบบงานคลังสินค้า
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Build a relationship with distributors
  • Manage global MNC clients
  • Key Account Management

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.