• ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทำ program PLC เป็น

23 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์ Jig Fixture
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • Solidworks

23 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 30-40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

02-Dec-16

 

Applied
 • Multinational company
 • Build a great career
 • High-Level managerial position

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ควบคุมการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนของบริษัท

25-Nov-16

 

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์ Jig Fixture
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม
 • Solidworks

21-Nov-16

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ทำ program PLC เป็น

21-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.