• เพศชาย-หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
 • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นได้

4 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
 • มีความรู้เรื่องกระบวนการวางแผนผลิตคอนกรีต

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in rubber technology
 • 5 year experiences in combining advance
 • Demonstrate strong initiative and drive

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ HR experience in manufacturing
 • 5 years’ management, leadership experience
 • Strong knowledge in HR operations

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 3 years management experience
 • Excellent communication skills in Thai & English
 • Demonstrated Leadership skills, good relationship

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in plant management
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • Able to relocate to Ubon Rachathani province

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Engineer สำหรับนักศึกษาจบใหม่ และ ผู้มีประสบการณ์
 • บริษัทฯ รับทำแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ปั๊มโลหะ
 • ผู้มีประสบการณ์โดยตรง พิจารณาค่าประสบการณ์ให้พิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged 40 – 50 years old
 • 15 years of experience in beverage manufacturing
 • Good command of English

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.