• ฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย3 - 5 ปี งานด้านการผลิต
  • มีความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต TPM,TQM, 5ส, QCC

25-Apr-17

 

Applied
  • 5 years of experience in continuous improvement
  • Experienced in agriculture, food, feed or FMCG
  • Experience in productivity improvement and quality

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • 15 yrs. exp working for Automotive Manufacturing
  • Good command in CNC set up& installation
  • Good command in English

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.