• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมพลังงาน
  • ประสบการณ์อย่างน้อยทางด้านระบบการจัดการพลังงาน
  • ติดตามข้อมูลการใช้พลังงาน วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.