• วางแผนและควบคุมแผนการผลิต และการประกันคุณภาพ
  • มีความสามารถด้านการจัดการและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Management System in Production Dept.
  • Degree related to production process/technology
  • Able to work in Khon Kaen

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.