• ควบคุมคุณภาพสินค้า, ควบคุมของเสียจากการผลิต
  • ควบคุมและวางแผนการผลิตเพื่อสอดคล้องกับความต้องการ
  • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล วัตถุดิบในการผลิต

17-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.