• ปริญญาตรี สาขา (IE,ME,IM,EE)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม Operator ใน Line ได้ดี

03-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีได้
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Food Science
 • Strong Leadership, and good team player
 • Food industry

01-Dec-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • Plant processing process.
 • Monitor and Control daily operations in plant
 • Lean, Six Sigma skills

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female , Age 35 years up
 • Degree in Food Science or related field
 • Good communication in English Language skill

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Direct experience in Production Scheduling
 • Excellent English

30-Nov-16

 

Applied
 • Facilities management
 • Clean room environement
 • Manufacturing background

29-Nov-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมพลังงาน
 • ประสบการณ์อย่างน้อยทางด้านระบบการจัดการพลังงาน
 • ติดตามข้อมูลการใช้พลังงาน วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน

29-Nov-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2 ปีขึ้นไป

29-Nov-16

 

Applied
 • Supervise warehouse in manufacturing.
 • Strong leadership, negotiation, planning.
 • MS Office, Oracle or SAP.

28-Nov-16

 

Applied
 • experience in machine maintenance and improvement
 • Experience in manufacturing industries
 • Three years’ management experience

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience in quality assurance
 • Experience in manufacturing industries
 • Five years’ management experience

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ขึ้นไป วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ด้านบริหารคุณภาพ
 • เป็นผู้ผลักดันใหมีการทำกิจกรรม Kaizen

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.