• ปริญญาตรี สาขา (IE,ME,IM,EE)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม Operator ใน Line ได้ดี

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Operation Management
 • Strong experiences in PC & MC function
 • Experiences in electronic industry

28-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Environment
 • 3 years QMS management function from EMS
 • Have knowledge based on Hazardous Chemicals

28-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Food Science
 • Strong Leadership, and good team player
 • Food industry

27-Oct-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field.
 • At least 7 years experiences in manufacturing.
 • Communicate in English both written and spoken.

27-Oct-16

 

Applied
 • Finance Control Management
 • Business Process Improvement & Internal Control
 • Risk Management

26-Oct-16

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, Age 30-45.
 • Good command of English.
 • Be able to work flexible date and time.

25-Oct-16

 

Applied
 • Engineering or Food Science.
 • Problem solving skills and hands-on.
 • Fluency in English.

24-Oct-16

 

Applied
 • 5-10 yrs of experience in Food industry
 • Bachelor degree's in Food Science or Food Tech
 • Solid knowledge in Food Processing / Machine

24-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Lead, implement and sustain improvement projects
 • Statistical and lean tools to analyse processes
 • Experience in improvement project and CI mindset

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • BA Industrial Engineer / Electrical Engineer
 • Experience about Rubber
 • Knowledge ISO TS16949 ISO14001

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Warehouse Management
 • Inventory Management
 • Raw Material and Finish Goods Management

11-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.