• บุคลิกดีการสื่อสารดีและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • นำเสนอการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการผลิตใด้
 • เคยออกแบบกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง

22-Oct-16

 

Applied
 • มีประสบการณฺเกี่ยวกับการผลิต OPP,PE,LLDPE,film
 • -ประสบการณทํางาน 10 ปขึ้นไป
 • อยูในตําแหนงผูจัดการฝายผลิตไมนอยกวา 5 ปี

22-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male age over 45 years old up.
 • 10 years’ experience in business of frozen seafood
 • Good command of spoken and written English.

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35-50 ปี
 • มีความรู้เรื่องระบบ ISO และการบริหารอย่างน้อย 4 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

20-Oct-16

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 30-45 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ ISO 9001:2008 / GMP / HACCP

20-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.