• อายุ 50 ปี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า20ปี
  • สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐมได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ การจัดการ
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการกำลังคน

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.