• บริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี ควบคุมการผลิตให้ได้
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • Engineering
 • Production
 • ผู้จัดการแผนกผลิต

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการ ผสมสูตร และการบรรจุ

23-Feb-17

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 10 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Feb-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านอาหารเครื่องดื่่ม 5 - 10 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • Male Age 40 years. or over
 • 10 years working experience
 • ควบคุมดูแล วิเคราะห์และตรวจสอบงานด้าน Motor,Gen.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor Degree
 • At least 10 years
 • Good bonus

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุง รักษาเครื่องจักร
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.