• ปริญญาตรี สาขา (IE,ME,IM,EE)
 • มีประสบการณ์ตามสายงานประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุม Operator ใน Line ได้ดี

10-Dec-16

 

Applied
 • 7 years experience in production
 • Able to work on shift rotations
 • Strong in English communication

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Food Science
 • Strong Leadership, and good team player
 • Food industry

08-Dec-16

THB20k - 30k /month

Applied
 • 15 yrs. as GM in Electroncis industry, injection
 • Expertise in overall sections management
 • High leadership, systematic thinking

07-Dec-16

 

Applied
 • Facilities management
 • Clean room environement
 • Manufacturing background

06-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.