• เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านงานจัดหาวัตถุดิบพืชไร่
  • สนับสนุนชาวไร่ในด้านเงินทุนและสินเชื่อ

09-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.