• พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมก่อสร้าง
  • มีความรู้เรื่องกระบวนการวางแผนผลิตคอนกรีต

6 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตคอนกรีตจะพิจาณาป็นพิเศษ
  • ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักร

6 hours ago

 

Applied
  • Failure Analyst, data analyst
  • Operation Quality
  • Business intelligence

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.