• เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. อิเล็คทรอนิก
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถทำงานกะ และล่วงเวลาได้

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์ (สาขาเคมี หรือสาขาอื่นๆ)
 • บริหารจัดการ ควบคุมดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กร

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Dealing with material planner
 • Daily Monitoring of Materials
 • Experienced working in Automotive field

23 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree in related field.
 • Experience: 3- 5 Years in the Healthcare field
 • Numerical and statistical ability

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ จป. ในบริษัท ทั้งหมด
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
 • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

09-Dec-16

 

Applied
 • Good personality
 • Good English
 • Good attitude

09-Dec-16

 

Applied
 • 5 years’ experience at the managerial level
 • Male or female, Thai nationality
 • Managing and designing service process improvement

09-Dec-16

 

Applied
 • 5 years’ experience at the managerial level
 • Reporting to the CEO and Vice President
 • Thai nationality, aged between 30 - 40 years old

09-Dec-16

 

Applied
 • packaging projects
 • packaging development.
 • At least 7 years of experience

09-Dec-16

 

Applied
 • 5-8 years of experience in process improvement
 • Knowledge of WCM (World Class Manufacturing)
 • Six Sigma Black Belt

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Performance Improvement
 • Productivity
 • Performance

09-Dec-16

 

Applied
 • 4 years production planning and material planning.
 • Exp. continuous processing & job orders processing
 • execute plan and manage deviation

09-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Handle all customer’s complaints and on-site
 • Deal with all quality related matters
 • Maintain and improve customer satisfaction

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 15 years in Research/Product Development
 • R&D Manager/Director in Healthcare, Pharma,
 • Good in English, ability to oversea traveling

08-Dec-16

 

Applied
 • Thai Male / Female, age between 22-35 years old
 • Experience as Secretary and Interpreter
 • Bonus + Provident Fund + Insurance + etc.

08-Dec-16

 

Applied
 • 10 years in Research/Product Development
 • R&D Manager in Healthcare, Pharma, Medical Devices
 • Good in English

08-Dec-16

 

Applied
 • Quality Assurance
 • Automotive, Medical or Electronics manufacturing
 • IPQA and OQA activities

08-Dec-16

 

Applied
 • Senior Quality Manager, Pharma, healthcare
 • At least 10 years experience in related role
 • Good in Enlish

08-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท ด้านการตลาด บริหาร
 • มีความรู้ในด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
 • มีวิสัยทัศน์ในเชิงการบริหารทีมขาย และบริหารข้อมูล

08-Dec-16

 

Applied
 • Good command in Japanese Language at least N3
 • Fresh Graduated are also welcome !!
 • THB 30,000 – 50,000 + Bonus + Transportation + etc

08-Dec-16

 

Applied
 • 5 years’ experience on an industrial site
 • Process improvement experience
 • Be able to be mobile and open to missions abroad

08-Dec-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • เงินเดือนและผลตอบแทนสูง ,วุฒิตรี-โท เภสัชศาสตร์
 • เพศชาย / หญิงมีประสบการณ์กับงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ การอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับดี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 - 3 ปี ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

08-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in managing a sizable factory
 • Very strong management skills and people skills
 • Comfortable with international cultures

08-Dec-16

 

Applied
 • Quality Management with FMCG Background
 • Global company
 • Attractive remuneration

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Factory Manager
 • Plant Manager
 • Production, Engineering, Jig, Tool, Die

08-Dec-16

 

Applied
 • CATIA program, CAD CAM
 • Automobile interior, Chassis
 • TOEIC

08-Dec-16

 

Applied
 • Experienced in planning for international manufac
 • Strong English communications skills
 • Can handle pressure and can travel

08-Dec-16

 

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

08-Dec-16

 

Applied
 • Trading
 • Logistic and bulk Chemicals
 • Phenol chain and Indent

07-Dec-16

 

Applied
 • Market leader in Manufacturing industry
 • New development role to launch in Thai market
 • International Recycled Manufacturer

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Develop sales in SEA region
 • Experience in electronics industry
 • Good command of English

07-Dec-16

 

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 19 - 32
 • ม.6 - ปริญญาตรี

07-Dec-16

 

Applied
 • Manage sales and business development
 • Establish and maintain account relationships
 • Technical support and troubleshooting to customer

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานกับผู้จัดการเขต
 • ดูแลการปฏิบัติงานในภาพรวมของแพล้นท์รวมถึงบุคลากร
 • แก้ปัญหาร้องเรียนของลูกค้า

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Supply chain/ Sourcing Engineer
 • Mechanical,Electronics,Electrical Degrees
 • BOM cost, material issues/price,delivery, cost

07-Dec-16

 

Applied
 • 3 – 5 years in sale B2B/B2C
 • jewellery business / fashion / FMCG
 • Location: BTS Surasak,Silom

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical/ Electrical/Mechatronics Eng.
 • minimum 5 years’ experienced in plant maintenance
 • background in productivity, quality improvement

06-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • Material Planner Planning Supply Chain
 • Food Manufacturing Stock Leadtime
 • MRP ERP SAP Science

06-Dec-16

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • QC
 • ควบคุมคุณภาพ

06-Dec-16

 

Applied
 • Quality, Safety and Health, Environment
 • Auditor certificate & safety certificate
 • Knowledge of ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001

06-Dec-16

THB90k - 120k /month

Applied
 • Degree or higher in an engineering discipline
 • Exexperience in manufacturing facilities
 • Experience in productivity improvement

06-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Food or related field
 • QC inspector for food products
 • Experience 3 years in QC food industry

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.