• เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • อ่านแบบ furniture ได้
 • ขับรถยนต์เกียร์กระปุกได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • FMCG
 • Quality Management, Quality Control
 • Process Improvement, Quality System

4 hours ago

Above THB160k /month

Applied
 • Electronics
 • vehicle electronics development
 • Project development Management

5 hours ago

 

Applied
 • Product Planning
 • Electronics
 • automotive or electronic appliance industry

5 hours ago

 

Applied
 • Experience in a research and clinical trial
 • TOEIC score of at least 855
 • Must have a good background in clinical trials

20 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • สัญชาติไทย , เพศชาย/หญิง
 • ประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • สามารถเรียนรู้ระบบได้เร็ว สามารถตามเทคโนโลยี

20 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ in food regulatory affairs
 • Knowledge of Thai FDA and government regulation
 • Experience in dealing with Thai FDA, and DLD

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • New position
 • Good working environment
 • Golden opportunity

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work in one of the top company
 • An opportunity to work in well-known company
 • An opportunity to work for the company

20-Oct-16

 

Applied
 • Fair trade
 • Compliance
 • Internal Control

20-Oct-16

 

Applied
 • Dealing with material planner
 • Daily Monitoring of Materials
 • Experienced working in Automotive field

20-Oct-16

 

Applied
 • Production Planning
 • Operation
 • Supply Chain

20-Oct-16

 

Applied
 • จบการศึกษาป.ตรี Textiles Chemistry Engineering
 • เพศ:ชาย-หญิง อายุ:23-30 ปี
 • ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • Experience in Integrated Circuit packaging design
 • Experience in semiconductor or integrated circuit
 • Knowledge in Thermol & Electrical Report

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged 22-35 years old
 • graduated from engineering, metal material field
 • QC,QA,Analysis,Development

20-Oct-16

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years work experience of proven management
 • B.S. degree preferably graduated in Food Science
 • Create Audit Plans

20-Oct-16

 

Applied
 • Quality Management with FMCG Background
 • Global company
 • Attractive remuneration

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Procurement Manager
 • Supplier Management
 • Regional Procurement

20-Oct-16

 

Applied
 • Demand and Supply Planning in FMCG Company
 • Attractive Package Renumeration
 • Office Near BTS

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Assist in developing planning process
 • Preparing the 12 weeks production capacity
 • Assist maximizing plant / production performance

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 27-30
 • Degree in Mechanical Engineering, Automotive
 • 5-10 years working experience in Quality Assurance

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai / Any nationality who now living in Bangkok
 • Bachelor degree in any related field
 • 5-7 years experience in same position

19-Oct-16

 

Applied
 • Supplier Quality Engineer;
 • For Electronics Manufacturing;
 • Expats Preferred.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, aged over 30 years old
 • 10 years of related experience in quality control
 • Good interpersonal skills and teamwork ability

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • To create and document PPAP
 • To prepare checking sheet
 • To visited client and discuss quality of Auto part

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • A Bachelor degree in any fields and knowledge
 • Experience in document control
 • Experience in writing Thai/ English official lette

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 2-4 yrs experience in material/production planning
 • Analytical skills, good with numbers
 • Forecast and do material/production planning

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • OEM, Jewelry, Crystal Report, MS access, AX, IT
 • Master Data Planning, BOM, Phase-in, Phase-out,
 • Analysis, creative and maintenance planning report

18-Oct-16

 

Applied
 • risk function at corporate level
 • Establishing processes for elevating risks
 • risk management

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 19 - 32
 • ม.6 - ปริญญาตรี

18-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 - 3 ปี ขึ้นไป

18-Oct-16

 

Applied
 • Experience in inventory planning and logistics.
 • Understanding of overall supply chain management.
 • Implant and instrument cycle count skills.

18-Oct-16

 

Applied
 • 15+ years’ industrial engineering experience
 • 10 years’ management and leadership experience
 • Strong analytical and problem-solving skills

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • -High Vocational Certificate at minimum
 • English language knowledge (writing,reading,speak
 • Chinese knowledge would be an advantage

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience as a Production Technologist in garment
 • Good communication skills in both English and Thai
 • Own car and willing to travel

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in field of Engineering
 • Good command in English
 • Able to operate CATIA program

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years’ experience in chemical manufacturing
 • Knowledge of cost accounting fundamentals
 • Quality Management System ISO9001 ISO14001

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

17-Oct-16

 

Applied
 • Trading
 • Logistic and bulk Chemicals
 • Phenol chain and Indent

17-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Finance or Engineering is an advantage
 • +4 years costing experience in international firm
 • Solid knowledge in financial flow in RX production

17-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลแผนการทำงานของแม่บ้าน
 • ทำการประเมินผลงานของพนักงานควบคุมคุณภาพ
 • มียานพาหนะ (รถยนต์) เป็นของตนเอง

17-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ปีบริบูรณ์ -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 หรือเทียบเท่า
 • มีใจรักในการทำงาน ขยัน ร่างกายแข็ง

17-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.