• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมและวางแผนการผลิตสินค้า
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

24-Apr-17

 

Applied
  • 2 years fixed term
  • Excellent organisation
  • Diversified role

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.